Image
Image
Image
Zabezpečenie výrobných prevádzok, dodržanie stanovenej výrobnej kapacity a kvality produktov v požadovanom čase a cene.
Image
Outsourcing
Outsourcingovaním služieb prinášame optimalizáciu, efektivitu a flexibilitu výrobných procesov v podobe mnohých benefitov.
Image
Quality
Rýchle a efektívne riešenia pre výkonnejšie procesy, ktoré celkovo zlepšia chod organizácie.

Outsourcing

Prevod výroby alebo ich častí na externého dodávateľa s cieľom zefektívnenia procesov.

Outsourcing

Prevod výroby alebo ich častí na externého dodávateľa s cieľom zefektívnenia procesov.

Outsourcingovaním služieb prinášame optimalizáciu, efektivitu a flexibilitu výrobných procesov v podobe mnohých benefitov.

Prevezmeme konkrétnu časť výroby alebo kompletnú výrobu za účelom optimalizácie vašich nákladov, zvýšenia prevádzkovej flexibility a ďalších benefitov pre konečného odberateľa. 

V rámci outsourcingu dbáme najmä na dosahovanie stanovených cieľov, kvality, parametrov a výkonu v požadovanom čase. Zároveň nastavením riadenia interných  a externých procesov zabezpečujeme dlhodobú udržateľnosť kvality službieb.

Benefity outsourcingu:

 • zníženie počtu kmeňových zamestnancov
 • zníženie administratívnej zaťaženosti personálu
 • možnosť sústrediť sa na vývoj nových produktov a služieb
 • zvýšenie množstva vyrobených produktov
 • možnosť sústrediť sa na to, v čom je spoločnosť odborníkom
 • zverenie výrobných procesov odborníkom s cieľom zaistenia vysokej kvality
 • prenesenie zodpovednosti na dodávateľa

Quality

Rýchle a efektívne riešenia pre výkonnejšie procesy, ktoré celkovo zlepšia chod organizácie.

Quality

Rýchle a efektívne riešenia pre výkonnejšie procesy, ktoré celkovo zlepšia chod organizácie.

V tejto sfére sa plne sústredíme na profesionálny prístup a ponúkame rýchle, efektívne riešenia v oblasti zabezpečenia kvality dodávaných dielov a ich komponentov, ako aj zvýšenie výkonnosti procesov premietajúcich sa do celkového zlepšenia chodu podniku.

Zabezpečujeme kontrolu kvality u vás, u vašich dodávateľov, u odberateľov, prípadne u nás, v našich priestoroch. Túto službu poskytujeme v krajinách našich pobočiek alebo aj v iných zahraničných krajinách. Všetko od výroby, cez dodávku až po montáž, zakaždým podľa vašich požiadaviek.

Využívame moderné technológie, účinné nástroje a techniky riadenia. Školíme pracovníkov a zameriavame sa na zdokonaľovanie procesov produkcie.

S tímom vyškolených odborníkov a so špičkovým vybavením vám pomôžeme zlepšiť kvalitu vašej výroby.

Image
Image
Image

Sorting 

Zabezpečujeme kontrolu kvality dodávaných dielov rýchlo a efektívne.

Selekcia dielov prebieha v súlade s cyklom linky a podľa pracovného návodu. Vykonávame ju pomocou kontrolno-meracích zariadení: kalibre, endoskopy, posuvné meradlá a pod. Pracujeme s ohľadom na zákazníka a dodržiavame postupy systému ISO. Na základe inštruovanej práce odčleníme chybné komponenty.

Prevádzkujeme vstupné aj výstupné kontroly. V prípade potreby zabezpečíme malosériovú výrobu a kontrolu väčšieho množstva komponentov.

Poskytujeme:
 • Vizuálne kontroly
 • Meranie dĺžok, hrúbok, špár a lícovania
 • Meranie odchýlok, uhlov
 • Meranie sily tlakom/ťahom
 • Meranie odporu
 • Kontrolu deformácie
 • Kontrolu hlučnosti
 • Kontrolu funkčnosti
 • Kontrolu/meranie momentov sily
 • Skúšky tesnosti pod tlakom
 • Kontrolu dutín endoskopom
 • „Warenfilter“

Reworking

Náš vyškolený tím na čele s koordinátormi je vám vždy k dispozícií.

Prepracovanie a oprava dielov si vyžaduje primerané, kvalitné vybavenie a vysoko profesionálne skúsenosti.
Rework prebieha v súlade s vopred definovanými inštrukciami a pomocou potrebného vybavenia. Dbáme na to, aby všetky komponenty dosiahli kvalitatívne vyhovujúcu úroveň a boli okamžite vrátené do obehu.

Pracujeme v súlade s normou EN ISO 9001:2015 a naše vysoko špecializované činnosti nás stavajú na popredné pozície.

 

Vykonávame:
 • Povrchové opracovanie komponentov
 • Obrusovanie a leštenie komponentov
 • Oprava kvality komponentov

Profesionálne správy o kvalite umožňujú minimalizovať nedostatky

Image

Reporting

Nástroj na hodnotenie štatistík a systémov, kontrolujúcich kvalitu produktov, služieb a procesov. Precízne vypracovaný report je vhodný aj do rúk rozličných odborníkov. Prispieva k zlepšeniu procesov a produktivity na výrobných linkách a v organizáciách.

Služba Reporting-u nám umožňuje vytvárať a distribuovať aktuálne prevádzkové prehľady. Záznam o obsahu a výsledku celého procesu je zdokumentovaný prostredníctvom finálneho reportu.

Poskytujeme:
 • Denné prevádzkové reporty
 • Reporty na základe požiadaviek klienta
 • Pareto analýzu
 • Finálny report

Vo sfére montáže myslíme na účelovosť a čo najnižšiu energetickú náročnosť.

Image

Montáž

Zaisťujeme precíznu kontrolu a opravu poškodených dielov už v prípravnej fáze, vďaka normalizácií jednotlivých strojných súčastí. Stanovujeme ich jednotné rozmery, tvar a kalibráciu.

Náš tím odborníkov má k dispozícii zariadenia na montáž, samotnú kontrolu, pre obrábanie, ako aj rysovacie zariadenia.

Systém montážneho procesu:

 • Kvalifikovaní pracovníci
 • Manipulačné a operačné montážne prostriedky
 • Pomôcky a zariadenia
 • Energie potrebné na prevádzku montážnych zariadení