Image
Image
Image
Plánujeme a realizujeme opatrenia vedúce k maximálnej technickej bezpečnosti zverených budov.
Image
Bezpezpečnosť
Moniturujeme dianie vo vašich priestoroch, či už sa jedná o byty, ubytovne, hotely, budovy verejnej správy, domy alebo sklady. S našim dohľadovým centrom máte všetko pod kontrolou.
Image
Technické dohľadové centrum

Zabezpečuje vzdialený dohľad nad všetkými technickými zariadeniami v budove. Sledované sú odbery elektriky, vody, plynu a zariadenia vzduchotechniky, klimatizácie aj osvetlenia.

Bezpečnostné služby

Riešenie bezpečnosti v predstihu šetrí nielen Vaše peniaze.

Jednotlivé bezpečnostné riešenia realizujeme individuálnym a profesionálnym prístupom. Na požiadavku klienta vykonávame bezpečnostný audit, na mieru vypracujeme bezpečnostný projekt, bezpečnostnú stratégiu s analýzou bezpečnostných rizík a plán ochrany.

Špecializujeme sa na inovatívne projekty, ktoré sa vždy odlišujúod ostatnej ponuky na trhu inou koncepciou.Flexibilný tím nášho moderného operačného strediska je vždy pripravený zasiahnuť v prípade hroziaceho nebezpečenstva.

Garanciou kvality poskytovanej služby je viac ako 30 ročná skúsenosť riadiacich zamestnancov v oblasti komplexnej bezpečnosti.

Image

Strážna služba

Hlavným cieľom činnosti strážnej služby je ochrana životov, zdravia našich klientov a minimalizácia rizika vzniku škody na ich majetku v súlade so zákonom o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Služby:

 • fyzické stráženie objektov, majetku a osôb
 • vzdialený video-monitoring a vzdialená obsluha
 • stredisko registrácie poplachov a bezpečnostné dohľadové centrum
 • mobilné hliadky a zásahové vozidlá
 • služby informátora
 • bezpečnosť logistickej prepravy
 • bezpečnostné audity, projekty, plány ochrany, poradenská a konzultačná činnosť
Image
Image

Technická služba

Technická ochrana je relatívne jednoduchý a lacný spôsob zabezpečenia objektu. V súčasnosti patrí  spolu s fyzickou ochranou medzi najpoužívanejšie a najspoľahlivejšie spôsoby ochrany.

Služby:

 • prvotriedne kamerové, elektrické a integrované bezpečnostné systémy
 • plášťová, priestorová a predmetová ochrana
 • tiesňové poplachové systémy a elektrická požiarna signalizácia
 • riadenie prístupov (dochádzkové systémy, turnikety, biometria...)
 • softvérové inteligentné bezpečnostné riešenia
Image
Image

Compliance

Jedná sa o vnútorný systém riadenia rizík prevažne vyplývajúcich z regulácií, resp. zákonov. Je tvorený spravidla niekoľkými  vzájomne sa dopĺňajúcimi prvkami, ako sú napríklad hodnotenie rizík, zavedenie politík a procesov, tréningy a komunikácia, monitoring, konzultácie, reportingy a kontroly.

Služby:

 • prevencia pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
 • ochrana osobných údajov, GDPR
 • riadenie bezpečnostných, personálnych a obchodných rizík
 • prevencia pred podvodmi, korupciou a inou trestnou činnosťou
 • audit, poradenstvo, školiaca činnosť
Image
Image

IT Bezpečnosť

Predchádzame kybernetickým útokom a chránime tak dôležité dáta našich klientov s využitím najmodernejších informačných technológií.

Služby:

 • poradenstvo a audit v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti
 • technologická bezpečnosť
 • analýza rizík a stavu IT bezpečnosti
 • servis a podpora
 • bezpečnostné HW a SW
 • outsourcing IT bezpečnosti
Image

Modernizácia budov

Efektívnou realizáciou navrhovaných opatrení meníme nevyhovujúci stav budovy, čím sa výrazne zvýši jej hodnota bez potreby investíce zo strany vlastníka.

Technické dohľadové centrum

Systém spĺňa všetky požiadavky kladené vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

Technické dohľadové centrum

Systém spĺňa všetky požiadavky kladené vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
Pre komunikáciu sa využíva prenosová sieť (LAN, WAN), ktorú doplníme o zariadenia umožňujúce pripojenie jednotlivých prvkov IMS. V prípade, že vybudovanie LAN nie je možné (veľké vzdialenosti, spevnené plochy...), buduje sa bezdrôtová sieť. Systém spĺňa všetky požiadavky kladené vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike + novelou vyhlášky 168/2015 a zákona 142/2000 Z.z. o metrológii.

Výhody systému:

 • Prehľad - získanie online prehľadu o spotrebe energií, stratách, poruchovosti, atď.
 • Komfort - možnosť vzdialeného prístupu správcovi aj užívateľom
 • dodržiavanie zákonných podmienok - splnenie požiadaviek na IMS pre MDS
 • efektivita - automatizované nahlasovanie údajov ( OKTE, SEPS, RDS, URSO )
 • bezpečnosť - detekcia chybových stavov + alarmy
 • úspora - stráženie limitných hodnôt – kWmax, cos Ø, spotreba
 • podklad pre rozhodovanie - analýza meraných hodnôt
 • jednoduchosť - regulácia jednoduchých procesov
 • podklad pre rozhodovanie - reporty zvolených veličín
 • zlúčenie / zastrešenie viacerých autonómnych systémov – jednoduchosť
Image

Technicko-energetický dohľad

Vzdialené riadenie technických zariadení a vyhodnocovanie energetickej náročnosti podľa skutočných údajov o odbere energií. Zariadenia sú riadené na základe logiky, ktorá je výsledkom prehľadu údajov o stave. Vychádza z čo najekonomickejšieho riešenia. Oprávnený užívateľ má prístup k okamžitému prehľadu stavu zariadení a priebehu ich spotreby 24h denne po celý rok.

Systém umožnuje zmenu režimu vykurovania, chladenia, osvetlenia na základe zónovania objektov, metrologických a poveternostných vplyvov, prítomnosti/neprítomnosti ľudí v priestoroch objektu.

Modul je otvorený systém, umožňujúci zaintegrovať doposiaľ používané systémy, aj poskytovať výstupy do iných systémov.

Image

Bezpečnostný dohľad

Aktívne snímače strážia váš objekt pred prípadným požiarom, únikom plynu či vody z vodovodných pripojení, batérií a toaliet.

Vďaka doplnkovému modulu budete mať dohľad nad všetkými potenciálnymi rizikami a môžete predísť rozsiahlym škodám. Eliminujete čierne odbery a získate prehľad v spotrebe ako aj štatistiku odberov. Čas a peniaze vám ušetrí aj bezkontaktný odpis vodomerov a pomerové snímanie.

Vzdialený bezpečnostný dohľad nad všetkými technickými zariadeniami v budove.

Technológie:

 • Kombinovaný detektor dymu a teploty + siréna - zbernicový
 • Detektor úniku plynu + siréna - bezdrôtový
 • Záplavový detektor bezdrôtový - impulzné merače SV a TUV
 • Aktívny modul pre snímanie odberu vody
 • Filter proti poškodeniu snímacích častí

Záručný a pozáručný servis, pravidelné ročné prehliadky a zaškolenie na obsluhu sú u nás samozrejmosťou a sú v cene.

Naše služby výrazne eliminujú riziká vzniku škody na majetku a zdraví, preto sú podporované aj poisťovňami.