Image
Image
Image
Zameriavame sa na zelené projekty a našim cieľom je úžitkový komfort ľudí. Pohybujeme sa v realitách už od roku 2009 a vytvárame hodnotné, efektívne projekty, prijateľné pre okolie.
Vytvárame dlhodobo udržateľné projekty s perspektívou. V oblasti developmentu pre vás aktuálne pripravujeme jedinečné miesta pre investíciu, bývanie a rekreáciu.
Image
Bývanie

Rezidenčné bývanie, sociálne byty a obytné zóny. Posuňte kvalitu vášho života na vyššiu úroveň.

Image
Retail a administratíva
Kvalitné coworkingové priestory, obchodné centrá a nákupné pasáže navrhnuté pre váš biznis.
Image
Rekreačné rezorty
Jedinečné rezorty vsadené do prírodného prostredia pre efektívnu fyzickú a psychickú regeneráciu, oddych a rozvoj.
Image
 
Sociálne a zdravotné zariadenia
Lepší život pre tých najzraniteľnejších. Vytvárame vyšší štandard priestorov, služieb a kvalifikovanej starostlivosti.
Image
Naše projekty
Rezidenčné bývanie, sociálne byty a obytné zóny. Záleží nám na kvalite vášho života. Aktuálne pripravujeme 7 konceptov.

Bývanie

Rezidenčné bývanie, sociálne byty a obytné zóny. Posuňte kvalitu vášho života na vyššiu úroveň.

Bývanie

Rezidenčné bývanie, sociálne byty a obytné zóny. Posuňte kvalitu vášho života na vyššiu úroveň.

Image

Rezidenčné bývanie

Našim klientom poskytujeme široký výber bývania a to v podobe bytovej, domovej, apartmánovej či inej výstavby, pričom vždy kladieme dôraz na energetickú efektivitu, komplexnú využiteľnosť a vysoký štandard spracovania. Ekologická udržateľnosť je u nás pri každom projekte samozrejmosťou.
Image

Nájomné bývanie

V rámci podpory Štátneho Fondu Rozvoja Bývania a platnej legislatívy zastrešujeme celý proces od zabezpečenia pozemkov a ich úprav, po výstavbu bytov. Našim cieľom je poskytnúť nájomné bývanie bežného štandardu čo najširšiemu okruhu ľudí a pomáhať tak k prosperite miest a obcí.

Image

Obytné zóny

Spájaním väčších celkov vytvárame zóny, poskytujúce vyšší štandard života. Vízia spočíva v pridanej hodnote komplexnosti bývania, rozvoja, služieb, práce, starostlivosti a bezpečnosti v pohodlí jednej lokality. Tie sú navzájom prepojené ako s širším okolím tak vo vnútri, zároveň však vytvárajú uzavretý priestor súkromie a pohodu.

Retail a administratíva

Kvalitné coworkingové priestory, obchodné centrá a nákupné pasáže navrhnuté pre váš biznis.

Retail a administratíva

Kvalitné coworkingové priestory, obchodné centrá a nákupné pasáže navrhnuté pre váš biznis.

Budujeme kvalitne dispozične spracované a polohovo výhodne umiestnené priestory.

Projekty retailu a administratívy poskytujeme našim klientom aj na mieru a spolupracujeme s nimi už od prvotných štúdií projektovej dokumentácie.

Využívame najmodernejšie technológie, čím zabezpečujeme vysoký komfort z hľadiska technického vybavenia, plnohodnotného zariadenia a kvality použitých materiálov. Vysoká variabilita, eliminácia hluku, presvetlenie, či správna klíma - to sú parametre, ktorých sa držíme pri tvorbe priestorov pre administratívu a retail.

Rekreačné rezorty

Jedinečné rezorty vsadené do prírodného prostredia pre efektívnu fyzickú a psychickú regeneráciu, oddych a rozvoj.

Rekreačné rezorty

Jedinečné rezorty vsadené do prírodného prostredia pre efektívnu fyzickú a psychickú regeneráciu, oddych a rozvoj.

Vytvárame priestor pre Vaše vypnutie z reality.

Fitness, wellness & spa, relax v spojení s výbornou gastronómiou, vysokou úrovňou ubytovania a exkluzívneho prostredia vytvárajú priestor, ktorý z času na čas, každý z nás potrebuje. Individuálne prepájame myšlienku celej architektúry a výsledného pocitu s konkrétnym prírodným prostredím. Vzniká tak súhra hodnôt, ktorú ocenia nie len jednotlivci, páry a rodiny, ale aj spoločnosti, organizujúce meeting, či firemnú akciu v kongress centrách rezortov.

Sociálne a zdravotné zariadenia

Lepší život pre tých najzraniteľnejších. Vytvárame vyšší štandard priestorov, služieb a kvalifikovanej starostlivosti.

Sociálne a zdravotné zariadenia

Lepší život pre tých najzraniteľnejších. Vytvárame vyšší štandard priestorov, služieb a kvalifikovanej starostlivosti.

Uvedomujeme si potrebu bezproblémového kontaktu s rodinou, blízkymi a aktivít pre samostatný a kolektívny rozvoj.

Sledujeme najnovšie trendy a aplikujeme ich na naše podmienky. Preto veríme v dosiahnutie spokojnosti a dôstojnosti klientov. Budujeme DSS, Denné stacionáre, Hospice, Sanatóriá a iné zdravotné a sociálne zariadenia.

Naše projekty

Rezidenčné bývanie, sociálne byty a obytné zóny. Záleží nám na kvalite vášho života. Aktuálne pripravujeme 7 konceptov.

Naše projekty

Rezidenčné bývanie, sociálne byty a obytné zóny. Záleží nám na kvalite vášho života. Aktuálne pripravujeme 7 konceptov.

Pri tvorbe nových priestorov na bývanie sme ohľaduplní k prírode a snažíme sa zapracovať všetky “zelené” myšlienky tak, aby vzniknuté priestory mali dlhodobo udržateľnú hodnotu, nadčasový dizajn a boli pre vás čo najkomfortnejšie.

Image
Vyhne (Žiar nad Hronom)

VYHNE GARDENS

Revitalizácia nevyužitého územia orientovaného juhozápadne od obce Vyhne - región Banská Štiavnica. Návrh uvažuje s umiestnením tridsiatich rekreačných chát do danej oblasti, kde každá chata bude na veľkom samostatnom pozemku. Situované objekty dopĺňajú okolitý charakter prírody a prinášajú pre záujemcov nezameniteľný oddych s veľkorysou záhradou.

Image
Tehelná ul., Bardejov

TEHELNÁ Bardejov

Výstavba 28 rodinných domov prináša do mesta nový pohľad na developerské projekty. Pridanou hodnotou je komplexné riešenie dopravy a inžinierskych sietí v území. Majiteľom prináša možnosť stavať bez čakania a efektívne. Zároveň celkovým riešením dodáva nezameniteľnú atmosféru tejto časti mesta.